โปรแกรมบริหารงานขายฟรี

โปรแกรมบริหารงานขาย หรือ CRM มีมากมายในตลาดก็เพราะความหลากหลายของ สินค้าและวิธีการที่ไม่ค่อยจะเหมือนกัน เวลาซื้อโปรแกรมทีก็มีปัญหา ไม่สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการ เช่น Field กรอกข้อมูล , รูปแบบ Report , ขั้นตอนการทำงาน ปัญหาพวกนี้หลายโปรแกรมก็ไม่สามารถทำให้ตรงกับความต้องการได้แล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องเลิกใช้ เสียเงินฟรี กันไปครับ ปัญหาพวกนี้ ผมมีทางออกสำหรับบริษัทที่ต้องการโปรแกรมบริหารงานขาย แถมยังฟรีอีกด้วย 02-440-0408 / sales@fusionsol.com สิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือ ถ้าท่านมี Microsoft 365 หรือ Office 365 ผมจะบอกทุกท่านว่า ท่านมีเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมบริหารงานขายไว้ใช้เองแล้วครับ เพราะในชุดของ Microsoft 365 มี โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูล ( SharePoint ) , โปรแกรม สร้างแบบ form สำหรับบันทึกข้อมูล , โปรแกรมสร้างขั้นตอนการทำงาน มาให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่นำมาใช้เอง พบว่าสามารถนำเครื่องมือ ที่มีใน Microsoft…