หน้าที่ QMR ISO

หน้าที่ QMR ISO ระบบ ISO มีเจ้าหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้องดูแล ระบบเอกสารทั้งหมด ก็คือ QMR แล้วหน้าที่ของ QMR มีอะไรบ้างที่ต้องเข้ามาจัดการ หน้าที่ของ QMR ไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการเอกสารเท่านั้นนะครับ แต่การทำงานของ QMR ต้องประสานงานกับทุกส่วนของ องค์กร เพราะนอกจากจัดการเอกสารให้เป็นระบบแล้ว ยังต้องทำให้ทุกส่วนขององค์กร นำเอกสารไปใช้ได้ และ ยังต้องทำให้ผู้ใช้งาน เข้าใจในเอกสาร และ เป็นที่ปรึกษาให้กับ แต่ละส่วนขององค์กรอีกด้วย เรียกว่า ครบเครื่อง ทั้งต้องเข้าใจ Process และ จูงใจให้องค์กรนำเอกสารที่สรุปแล้วไปใช้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานช้าง ส่วนของ Fusion เองได้จัดทำ Site Document Management ที่ประกอบด้วย Feature ที่ช่วย Support การทำงานของ QMR เช่น การควบคุมเอกสารได้ง่าย การแจกจ่ายเอกสารแบบอัตโนมัติ การแจ้งให้แต่ละส่วนทราบถึงข้อมูลที่ Update ระบบการแจ้งเตือน…

CRM ยังไงให้ขายดี

CRM ยังไงให้ขายดี ถ้ามันขายดีได้ง่ายๆ ก็รวยกันหมดแล้ว แหละ 555 ดังนั้นมันต้องไม่ง่าย แต่ ก็ไม่ยาก กลางๆ ที่สำคัญคือ กลยุทธ : Strategy การมีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างต้นทุนที่ดี จุดเด่นที่ขายได้ ช่องทางจำหน่าย ต้นทุนต้องสู้ได้ ขยายได้ง่าย ทำงานแบบ auto ช่องทางแบบเดิม ๆ เช่น การเปิดหน้าร้าน หน้าร้านต้องมีทำเล ที่ดี ติดถนน ติดโรงเรียน ติดอะไรซักอย่างที่มีคนแยะๆ เป็นแนวทางเดิม ๆ ยิ่งในยุค สั่ง online ได้แบบนี้ ถ้าร้านดี สินค้าเด่น ไปกินแล้วถ่ายรูปสวย ทำเลก็ไม่จำเป็นเลยเพราะเดียวนี้ถ้าเด่นจริง คนไปถึงอยู่แล้ว ร้านอยู่ในรู ยังไปกันเลย ดังนั้น ช่องทางการจำหน่าย ในเชิงกายภาพ จึงลดความสำคัญไป แต่ใช่ว่าจะไม่ต้องมีนะ เพราะในพื้นที่ที่ดี ย่อมมีทางหาความได้เปรียบจากทำเลอยู่แล้ว หรือ ช่องทางการจำหน่ายแบบ ตัวแทนจำหน่าย ละก็ยังเป็นแนวทางในความคิดเดิมว่า…