Power BI 03-04-2020

Power BI 03-04-2020 Update Power BI Tool การรายงาน ชนิดการดำเนินการใหม่สำหรับปุ่ม [วิดีโอ] [บล็อก] การเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์สำหรับตาราง [วิดีโอ] [บล็อก] แกนคู่สำหรับแผนภูมิเส้น [วิดีโอ] [บล็อก] การค้นหาบานหน้าต่างตัวกรอง [วิดีโอ] [บล็อก] การอัปเดตวิชวล decomposition tree [วิดีโอ] [บทความ] [บล็อก] ขณะนี้ ริบบอนใหม่เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น [วิดีโอ] [บทความ] [บล็อก]