Work from home

Work from home ตอนนี้ใครทำงานอยู่บ้านบ้างครับ ตอนนี้สำหรับผมประชุมผ่าน Conference บ่อยขึ้นแบบว่า อาทิตย์ละเป็น 10 ครั้ง บางวันประชุมกัน 5 ครั้งเลยอ่ะ จากที่การประชุมต้องเดินทาง เป็นยกเลิกเลยลูกค้าบอกไม่ต้องมา กลายเป็นว่า ผมใช้ Microsoft Team ในการประชุมแทน และสิ่งที่พบคือ มัน สะดวกมากกกกกกกก ภาพเสียง ไม่กระตุกเลย การ Share Present หรือ หน้า App ทำได้ไม่มีกระตุก และบางทีผมก็ไม่ได้ต่อ Net office นะ ใช้ต่อมือถือ เอา ของ AIS ก็ต้องบอกว่าสุดยอดดด ไม่มีเสียอารมณ์ เสมือนได้คุยกันอยู่ใกล้ แต่ก็มีบางทีที่ การใช้งานยัง งง กันอยู่บ้าง เพราะไม่คุ้นเคย แต่ผมก็คิดว่าทุกคน OK กับแนวทางนี้นะ เป็นการเปิดโลกของการทำงานแบบ work form home…