ความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

ความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการหาลูกค้าใหม่ทุกวัน ณ. เวลานี้ทำได้ยาก ถ้าเราสามารถให้บริการกับรายเดิมๆ ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า เพราะประหยัดเวลา และ เข้าใจลูกค้า การบริการก็ทำได้ดีด้วย มีความสุข แต่การที่เราจะมี ความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้นั้น จะอาศัยให้ Sales วิ่งไปคุย โทรไปหาบ่อยๆ เป็นแนวทางที่เก่าไปแล้วสำหรับยุคปัจจุบัน วันนี้เรามาคุยกันว่า เราจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรให้ สะดวก รวดเร็ว และได้ประสิทธิภาพที่สุดด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ดังนี้ครับ Mail ส่ง แบบกระจาย ให้ข่าวสารของเรา เข้าถึงสายตาของกลุ่มเป้าหมาย Facebook ผ่านขบวนการนำเสนอข้อมูล หรือ ซื้อ Ad เพิ่ม Instagram การใช้บริการของ influence ทำการ Review สินค้า พวกนี้เป็นช่องทางที่เราจะสามารถส่ง Information ซ้ำกลับไปให้เป้าหมายของเราได้ ครับ ที่นี่สำหรับเนื้อหา มีอะไรบ้าง เช่น Update สินค้า Update กิจกรรม Update ภาพลักษณ์…