สร้าง AI

สร้าง AI ด้วย Power Apps ปี 2020 กับขบวนการพัฒนา Application ปัจจุบัน จะมีหัวข้อที่น่าสนใจในการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก web app , mobile app ที่อำนวยความสะดวกให้กับ user แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำจริง ๆ คือ app ที่มาทำงานแทนคน ซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวข้อถัดไปในเรื่องของการพัฒนา นั้นคือ สร้าง AI ที่มาทำงานแทนคนในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณา วิเคราะห์ และเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง หากต้องการสร้างแบบจำลองโดยใช้ AI Builder ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ Power Apps และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเลือก AI Builder > สร้าง เลือกชนิดแบบจำลองที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทำจากนั้นคุณก็จะพร้อมเริ่มต้นใช้งาน โมเดล AI แบบกำหนดเอง ตัวอย่าง AI Model แบบกำหนดเองคือแบบจำลองที่คุณสร้างโดยเลือกชนิดแบบจำลองใน AI Builder และคุณฝึกเพื่อดำเนินงาน AI แบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้ข้อมูลของคุณ คุณเลือกชนิดแบบจำลอง, ให้ข้อมูล, สร้างและฝึกโมเดล AI…