พัฒนา Workflow

Implement Workflow ทำไมแพง ตัวระบบ Workflow ณ. เครื่องมือปัจจุบันสามารถทำเสร็จได้ภายใน 2-3 วัน คิดเป็นค่าพัฒนาแล้วไม่เกิน 100,000 แต่ระบบ workflow ปัจจุบันหลายบริษัทเรียกค่า implement แต่ละ flow มากถึง 3-5 แสนบาท สาเหตุเป็นเพราะ ก่อนจะพัฒนา มีขั้นตอนการออกแบบ ที่ต้องเก็บข้อมูลในหลายส่วน ทำให้ยากที่จะได้ข้อสรุป หรือ การที่ user เองไม่พอใจในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและพยายามที่จะ customize เพิ่มเติมจนเกินความสามารถของเครื่องมือ ด้วยระบบบที่ใหม่สำหรับ user ดังนั้น user จะมีความกังวลในการ เซ็นต์ยอมรับแบบ และ ถึงแม้ว่า จะมีการ เซ็นต์รับแบบกันไปแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะปรับเปลี่ยน เพราะพึ่งมานึกออกทีหลัง ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้อง บวกค่าความเสี่ยง ทั้งหลายเข้าไปแบบ ++++ ราคามันก็เลยไปกันใหญ่ แนวทางการแก้ไขสำหรับกรณีนี้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาจากเป็นโครงการ ให้เป็นการจ้างบริการ ให้เป็นการพัฒนาแบบ Agile Method…