สอน Microsoft Flow 101

สอนการใช้งาน Microsoft Flow 101 สำหรับการสร้าง Flow Approve ที่มีความซับซ้อน มีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนด เส้นทางการ Approve และ กำหนดผู้ที่ต้องมา Approve เสร็จแล้ว ก็ใช้คำสั่งของ flow ให้สร้างเอกสารใหม่ อีกฉบับหนึ่งต่อแล้วส่งออกไปภายนอก ในรูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ กับการทำ PR & PO ได้ ตัวอย่างนี้เน้น เทคนิกการสร้างไม่ได้ทำให้สวยงามนะครับ สนใจ License Office 365 ติดต่อ 02-440-0408