New World

New World เมื่อหลายปีก่อน น่าจะเกิน 20 ปีมีหนังสือ เรื่อง คลื่นลูกที่ 4 อันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นที่มาของ โลกยุค 4.0 ที่เราใช้คำนี้กันบ่อย ๆ ในหนังสือ คลื่นลูกที่ 4 มีสิ่งที่เค้าเน้นมาก คือ ธุรกิจเครือข่าย ต้องบอกว่าแม่นสุดๆ เพราะทุกวันนี้ อะไรที่ไม่เป็นเครือข่าย ก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจยุคเก่าไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในหนังสือเมื่อ 20 ปีที่แล้วก็ไม่ได้ บอกต่อว่าอีก 20 ปีหน้าจะเป็นยังไง แล้วเราต้องทำธุรกิจแบบไหน อันนี้ผมก็คงไม่สามารถฟันธง ว่าเราต้องทำอะไร แต่ ถ้าถามว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอันนี้ ผมอาจจะมาลองเดา ดูสนุกๆ เพราะเวลามีคำถามว่า เราจะทำอะไรต่อดีเรามักคิดไม่ออก เพราะเรายังจิตนาการ New World ไม่ถูกนั่นเอง มาลองเดากันดู ไม่มีข้อจำกันเรื่องสถานที่ เพราะในโลก Internet มันไม่มีขอบเขต สินค้าของกินของใช้ จะถูกส่งมาให้เราแทนการเดินไปซื้อ ข้อมูลที่เราอยากรู้ เราจะรู้ได้ทันที ขอบเขตในโลกเก่าจะไม่มี แต่เรามีขอบเขตของระบบ community…