Product Survey

Product Survey การสำรวจความนิยมของสินค้าเป็นเรื่องที่ Retail อย่างทำแต่ไม่ค่อยเห็นการทำมากซักเท่าไหร่ ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลความพอใจของลูกค้า สามารถนำไปต่อยอดอะไรได้มากมาย ทั้งการตั้งราคา กลุ่มที่น่าจะชอบในสินค้า ยิ่งในยุค Mobile First แล้ว เราสามารถจัดทำ Survey ได้ง่ายมากๆ โดยที่ไม่ได้ลงทุนมากมายด้วยซ้ำ สำหรับบริษัท ที่ต้องการทำระบบ สมาชิก แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ Survey นี่แหละครับที่ต้องแนะนำให้มี ยกตัวอย่าง เช่น การทำ Promotion ปัจจุบัน ถ้าข้อมูลจากลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้ามาก เราก็ไม่จำเป็นต้อง นำเสนอสินค้าใหม่ แต่ทำยังไงให้สินค้าถูกกระจาย มากขึ้น แบบนี้น่าจะเป็นทางที่ดีกว่า การลดราคา หรือ ขายพ่วง ซึ่งเป็นการลดกำไรโดยปล่าวประโยชน์ เพราะยังไงราคาเดิมลูกค้าก็มีแนวโน้มจะซื้อ แน่นอนอยู่แล้ว สินค้าพอใจมาก : Action ทำให้เด่นขึ้น กระจายสินค้าในวงกว้าง สินค้าพอใช้ : Action ขายพ่วง ลดราคา สินค้าไม่พอใจ :…