GIS กับการใช้งาน

GIS กับการใช้งานในภาคธุรกิจ ลองคิดดูว่า App อะไรเราเปิดบ่อยสุด ใช่ Google Map หรือป่าว สำหรับผมแล้ววันนึงต้องเปิด Google Map วันละ หลายครั้ง เอาไว้หาสถานที่ หาเส้นทาง หาข้อมูลร้านค้าในพื้นที่ จะเห็นว่า เราผูกพันกับ map หรือ จะเรียกว่า GIS (geographic information system) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ทำงานโดยการป้อนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาพแผนที่ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษร ระยะทาง เข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กันอย่างมากมายในชีวิตประจำวันของเรา สำหรับในรูปบริษัท GIS มีความสัมพันธ์อย่างมาก เช่น Shop ร้านขายยา แต่ละพื้นที่จะมีความต้องการไม่เหมือนกัน เช่น ภาคใต้ กับ ภาคเหนือ พื้นที่ในเมือง กับ ชนบท แค่ลองนึกดูก็รู้สึกได้ว่า สินค้าน่า ขายดีน่าจะไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเรามีชั้นข้อมูลมากขึ้นไปอีก เช่น ภาคเหนือ…