บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้จัดอบรม Business Intelligence ซอฟต์แวร์ทำนายแนวโน้ม เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด

บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้จัดอบรม Business Intelligence ซอฟต์แวร์ทำนายแนวโน้ม เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560