ติดตั้ง Payment Gateway

ติดตั้ง Payment Gateway

ติดตั้ง Payment Gateway วิธีการ ติดตั้ง Payment Gateway บนบริการทางออนไลน์ สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ การติดตั้งระบบทาง Payment Gateway Bank : จำเป็นต้องเชื่อมเข้ากับ API ที่ทางธนาคารส่งมาให้ เมื่อลูกค้าดำเนินรายการ ตัวระบบจะส่งข้อมูลไปให้ทางธนาคารช่วยดำเนินการตัดบัตรเครดิตหรือเดบิตให้ การติดตั้งระบบทาง Payment Gateway Non-Bank : ทางผู้ให้บริการจะมีระบบให้เราสามารถติดตั้งลงบนบริการออนไลน์ของเราในแต่ละแพลตฟอร์มโดยตรง ลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการตัวกลางต่าง ๆ ก่อน และทำการผูกบัญชีเข้ากับตัวกลางเหล่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการชำระเงินได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการตัวกลางต่าง ๆ จะมีระบบหลังบ้าน ที่ช่วยให้เราเข้าไปเช็คยอดการทำรายการของลูกค้าได้อีกด้วย ******************************************************************************************************************************* ความปลอดภัยของระบบ Payment Gateway Payment Gateway แต่ละแบบจะมีการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล ตามมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจการรับชำระเงินแทน PCI DSS จากผู้ตรวจประเมินอิสระอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการ Payment Gateway ต่าง ๆ สามารถ…