โปรแกรม ISO

โปรแกรม ISO

ไขข้อข้องใจ โปรแกรม ISO เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อองค์กร ISO คืออะไร เมื่อต้องการเปรียบเทียบว่าองค์กร หรือ บริษัทใด มีคุณภาพมากกว่ากัน คงตอบได้ยาก แต่หากมีเครื่องมือใช้วัดเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน คงจะสามารถเปรียบเทียบและหาคำตอบได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ระบบ ISO ก็คือตัวแทนของเครื่องมือดังกล่าวนี้ ปัจจุบันระบบ ISO ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของทุกหน่วยงานที่ต้องทำ และ การทำ ISO แบบ Manual เป็นเรื่องเสียเวลามาก ต้องจัดเตรียมเอกสารจำนวนมาก และ ต้องเกี่ยวข้องกับหลายคน ดังนั้น การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับบริหาร ISO จึงเป็นเรื่องที่จะช่วยให้การทำงานในภาพรวมทำได้รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ชัดเจน ซึ่งตัวเลือกหนึ่งเกี่ยวกับ ISO Solution คือ Office 365 ที่สามารถจัดทำขั้นตอนลงทะเบียนเอกสาร ได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่มีค่า license เพิ่มเติม ระบบ ISO มีมาตรฐานอะไรบ้าง ISO ย่อมาจากคำว่า International Organization for Standardization เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ…