SAP PowerApps

SAP PowerApps SAP PowerApps หรือ ระบบ ERP ( ECC หรือ SAP S / 4HANA ) ถือว่าเป็น App ยอดนิยมในไทยที่มีบริษัทใช้งานจำนวนมาก และ ตัว PowerApps Automate ก็เป็น Software ของ Microsoft ที่มีผู้นำมาใช้ในการทำ Paperless ในองค์กรจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ Microsoft ได้ประกาศตัวจริง ( GA ) ของ Connector ออกมาแล้วจ้า ลูกค้าสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อ SAP ERP ในปริมาณงานการผลิต ตัวเชื่อมต่อ SAP ERP คือได้รับการรับรองโดย SAP สำหรับการรวมกับ SAP S / 4HANA และ SAP ERP แสดงตัวอย่างของประชาชนในการเชื่อมต่อ SAP…