ระบบเรียกรถ

ระบบเรียกรถ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น ให้บริการ Application เรียกรถ สำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการ รถให้บริการ และ บริการปรับปรุงระบบให้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วย Package สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถเลือกเป็นแบบ เช่าใช้ หรือ ซื้อขาด กรณีเช่าใช้ เลือกได้ว่าจะเป็น Cloud หรือ เป็น Server ของหน่วยงาน ระบบการทำงานของ Package : Vegoal คือ ระบบการเรียกรถ แบบ Full Function ครอบคลุมในทุกส่วนของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแยกออกดังนี้ Driver ระบบการแจ้งเตือนเมื่อต้องการ Update ข่าวสารให้พนักงานขับรถ ระบบการรับงาน ระบบการรับงานอัตโนมัติ เมื่อตรงตามเงื่อนไข ระบบค้นหาเส้นทาง Caller ระบบค้นหารถที่ใกล้ที่สุด ระบบจ่ายเงิน ระบบจ่ายผ่านบัตรเครดิต ระบบประเมิน ระบบการจองรถ Control Room ระบบแสดงแผนที่ ในรูปแบบ…

O365 admin center

O365 admin center สำหรับบริษัทที่ใช้งาน ระบบ Microsoft 365 หน้านี้ถือว่าเป็นหัวใจของการควบคุมการใช้งานระบบทั้งหมด เช่น การเพิ่ม User , กำหนดสิทธิ , กำหนด License ให้กับ User ใช้งาน Application การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ เช่นการดู Log Error ต่าง ๆ ที่ระบบเจอ การตรวจสอบการเข้าใช้งานของ User ว่ามีการใช้งานมากแค่ไหน รวมถึงการขอ Support กับทาง Microsoft Admin Security Feature สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการควบคุมข้อมูล การกำหนด นโยบาย การเข้าถึง Data โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเครื่องมือ ขอแนะนำให้เลือกใช้ Microsoft 365 E3 , E5 จะได้ Feature การควบคุมอย่างครบถ้วน เช่น การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน…