สอนสร้างใบเบิกเงินสดด้วย PowerApps

สอนสร้างใบเบิกเงินสดด้วย PowerApps วันนี้มาสอนการสร้างใบเบิกเงินสดย่อย ด้วย PowerApps กันครับ แล้วมีส่วนของ Power Automate มาทำในขั้นตอนการ Approve ด้วยครับ สำหรับผู้สอนเป็น น้องใหม่เขียน Code ไม่เป็น โดยก่อนการสอน ให้ทดลองสร้าง ใบเบิกเงินสด ก่อน 2 วัน แล้วให้มาสอนเลย ที่ผมอยากให้เห็น คือ ขั้นตอนการสร้าง จากน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์ใดๆ แน่นอนว่า Technical ยังไม่แน่น แต่ก็สามารถสร้างระบบให้บริษัทเราใช้ได้ Design Expend Solution ขั้นตอนการทำงานระบบ เริ่มจาก User ที่เข้าไปเขียนคำขอเบิกที่ Power Apps สำหรับพนักงานที่มี license 365 สามารถเข้าไป request ที่ตรงนี้ได้ทุกคน แต่ คนที่ไม่มี License จะไม่สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับ ข้อมูลจะนำไปเก็บที่ Sharepoint และ ใช้ Work…