เปรียบเทียบ CRM

เปรียบเทียบโปรแกรม CRM ที่ให้บริการอยู่ มีทั้ง ของต่างประเทศและในประเทศ ดูจาก Spec แล้ว Feature หลัก ๆ จะเป็นการทำงานด้านการบริหารทีมขาย เช่น การหา Lead Marketing Opportunity Quotation Customer Information Product แต่เท่าที่ใช้กันเป็นตัวหลักก็บันทึก Lead กับ Opportunity ที่บันทึก Event ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านี่แหละครับ เป็นหัวใจเพราะผู้บริหารกังวนเรื่องการเปลี่ยน ตัวของทีมขายที่ต้องเปลี่ยนบ่อย แล้วการติดตามงานก็ขาดข้อมูลสำหรับ ทีมขายใหม่ สำหรับเรื่องอื่น ก็เป็น Feature รองลงไป ซึ่งก็แล้วแต่บริษัทที่เห็นความสำคัญ ลองมาดูว่าในตลาดมี ตัวเลือกอะไรบ้างจาก การ Search ใน Google Salesforce MS Dynamic CRM Zoho My CRM Jubili by Builk Intouch CRM…