Gartner 2020 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligent Platforms

มาดูรายงานผลการจัดลำดับของ Gartner 2020 สำหรับหัวข้อ Business Intelligent กันครับ ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง เนื้อหานี้ผมเอามาจาก ที่นี่ครับ Reference มาเข้าเรื่องกันเลย มาเรียงลำดับกันเลย อันดับ 1 ได้แก่ Microsoft Power BI อันดับ 2 Tableau อันดับ 3 Qlik อันดับ 4 ThoughtSport สำหรับอันดับถัดไป ไม่สามารถจัดได้เพราะมาอยู่รวมกันเป็นก้อน เลย มีดังนี้ครับ Sisense Oracle SAP SAS Salesforce ต้องบอกว่าไม่ผิดจากที่คิด เมื่อปี 2018 , 2019 ครับ ลองมาดู รายงานของเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เห็นชัดเลยว่า Power BI เริ่มทิ้งห่างจาก Tableau และสำหรับอันดับที่ 3 ก็ยังเป็น…