TOR Big Data 3

TOR Big Data 3 เหมือนคนเก็บกด ที่มาไล่เขียน comment เกี่ยวกับ TOR Big Data ก็มันอดไม่ได้จริงครับ เราลองมาดูเงื่อนไขการชำระเงินของโครงการ ที่ผมไป Copy มาจากโครงการจริง ๆ กัน ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เอกสารแผนการปฏิบัติงานโครงการ และรายชื่อทีมงานพัฒนาระบบ เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Requirement Specification Document) เอกสารการออกแบบชุดของข้อมูล (Cube) พร้อมลงนามตรวจรับงาน เอกสารข้อเสนอแนะด้านการติดตังโปรแกรมต่าง ๆ และที่เกียวข้อง ส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เอกสารการออกแบบระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) พร้อมลงนามตรวจรับการออกแบบรายงาน เอกสารการตรวจรับระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) พร้อมลงนามตรวจรับ การตรวจสอบ UAT จากผู้ใช้งาน การอบรมผู้ใช้งานระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) เอกสารการฝึกอบรม และรายงานสรุปการฝึกอบรม เอกสารการทดสอบระบบรายงานอัจฉริยะ (BI)…

เทียบราคา Office 365

เทียบราคา office 365 ปกติบริษัทจะเลือก Office 365 ไม่เป็น E1 ก็ E3 ตามคำแนะนำของ Microsoft แต่จริง ๆ แล้วชุด office 365 ยังมี Package ที่น่าสนใจอีก หรือ ชุด Business โดยเฉพาะ ชุด Essentials ราคาโคตรถูก แล้วผมบอกได้เลยว่า มันได้ Function สำคัญ ๆ ครบถ้วน สำหรับการเลือก ชุด office เราไม่จำเป็นต้องซื้อให้เหมือนกันทั้งบริษัท เช่น ผู้บริหาร และ กลุ่มที่ต้องทำเอกสาร word excel แบบจริงจัง ขอ ย้ำว่าจริงจัง ใช้สูตร จัดหน้าตาแบบสุดยอด หัวท้าย กระดาษต้องสวย แบบนี้ ก็เอาชุด Office Premium ไปเลย…