เมนู Product และ Solution เป็นเมนูหลักที่อยู่ด้านบนของเว็ปไซต์ วิธีการเพิ่มเมนูย่อยมีดังนี้

1. เริ่มต้นจากการสร้างหน้าเพจ โดยคลิกที่

 1. Pages
 2. Add News
 3. ทำการตั้งชื่อเพจ
 4. กดปุ่ม Publish

ทำการตั้งชื่อเพจ ในที่นี้จะทำการตั้งชื่อว่า “ทดสอบเพิ่มเมนู” แล้วกดปุ่ม Publish

2. หลังจากนั้นก็คลิ๊กไปตามภาพครับ   Appearance > Menus

 1. Appearance
 2. Menus
 3. เลือก Main Menu (Primary Menu)
 4. กดปุ่ม Select

3. การเพิ่มเมนู

 1. เลือกเพจที่สร้างขึ้นมาใหม่
 2. คลิกปุ่ม Add to Menu
 3. เลื่อนตำแหน่งเมนูที่ต้องการ
 4. กดปุ่ม Save Menu
 5. จะได้เมนูใหม่ ขึ้นที่เมนูหลัก