เมนู SideBar เป็นเมนูย่อยที่อยู่ด้านข้างของหน้าเว็ปไซต์ วิธีการเพิ่มเมนู SideBar มีดังนี้

1. เริ่มต้นจากการสร้างหน้าเพจ โดยคลิกที่

 1. Pages
 2. Add News
 3. ทำการตั้งชื่อเพจ
 4. กดปุ่ม Publish

ทำการตั้งชื่อเพจ ในที่นี้จะทำการตั้งชื่อว่า “ทดสอบเพิ่มเมนู” แล้วกดปุ่ม Publish

2. หลังจากนั้นก็สร้าง Widget คลิ๊กไปตามภาพ 

 1. Theme Option
 2. Widget Areas
 3. ตั้งชื่อเมนู Sidebar
 4. กดปุ่ม Add

3. การสร้างเมนูสำหรับใส่ที่ Widget

 1. Appearance
 2. Menu
 3. Create a new menu
 4. ตั้งชื่อ Menu
 5. Crate Menu

4. ไปที่ Widgets เพื่อนำเมนูที่สร้างไว้ใส่ไปที่ Widgets

 1. Appearance
 2. Widgets
 3. เลือก Widgets ที่สร้างใหม่ คลิกที่สามเหลี่ยมเพื่อขยายเมนู
 4. คลิกที่สามเหลี่ยม เพื่อเลือก Menu ที่สร้างใหม่
 5. เลือก Menu ที่ต้องการให้เป็น Sidebar
 6. กดปุ่ม Save