Problem with Big Data

Problem with Big Data ปัญหาที่ทำให้โครงการ Big Data ไม่ประสบความสำเร็จ มีอะไรบ้าง ไม่มีข้อมูล หรือ ไม่รู้จะเอาข้อมูลมาได้ยังไง หรือ ไม่รู้ว่าข้อมูลอยู่ไหน แบบนี้ เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นว่าต้องพบเจอกับปัญหาข้อนี้ แล้วแก้ไขยังไง เราสามารถทำโครงการ Big Data ได้ถึงแม้ว่าเราจะ พบว่าไม่มีข้อมูลครับ โดยการตั้งสมมุติฐาน ว่าเป้าหมายที่เราจะทำคืออะไร แล้ว จึงค่อยตามหาข้อมูลที่หลัง ซึ่งการตามหาข้อมูล อาจจะเป็นลักษณะที่ค่อย ๆ หามาได้ เช่น โครงการของ Grab ก็เริ่มจาก แบบนี้เช่นกัน ข้อมูลที่ผ่านการ วิเคราะห์แล้วไม่ถูกต้อง ปัญหาแบบนี้ ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอน หนีไม่พ้น เหมือนเราต้องเจอพระอาทิตย์ในตอนเช้า ยังไง อย่างนั้น ในแง่ผู้ว่าจ้างต้องคิดว่ามันเป็นปัญหาแน่นอน เพราะเราจ้างให้วิเคราะห์ แต่ผลการวิเคราะห์ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้อง แต่ในแง่ผู้พัฒนาแล้ว มันเป็นเส้นทางที่ต้องเดินผ่านครับ โดยขบวนการจะต้องมีการปรับจูน กันไปเรื่อย ๆ ซักระยะ ซึ่งเราคิดเป็น Version ก็ได้…