ระบบคำนวณเงินเดือน

การคำนวณเงินเดือน สามารถทำได้ในระบบ HR รวมทั้งการออกเอกสาร นำส่งเงินสบทบประกันสังคมและภาษีเงินได้ ที่ต้องส่งให้กับราชการ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของ HR และ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยใน การบริหารงานอีกด้วย การทำงานของระบบเงินเดือนจะมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พนักงาน รายได้ประจำ รายได้เสริม เวลาเข้างาน สำหรับรายได้ประจำ ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นงบประมาณที่ กำหนดไว้ตายตัวแล้ว จะเปลี่ยนแค่ปีละ 1 ครั้ง ส่วนของรายได้เสริมจะมีเงื่อนไข เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น เพิ่มขึ้นมาเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราว แต่ส่วนที่น่าปวดหัวที่สุด คือ การเอาเวลาเข้างานมาเป็นส่วนในการกำหนดรายได้ เพราะต้องไปผูกกับระบบ บันทึกเวลาเข้างาน ( Jarviz ) โดยเงื่อนไขอย่าง เช่น การหักเงิน เมื่อมาสาย กี่ครั้งมาเป็นเงื่อนไขในการคำนวณร่วมด้วย ระบบเงินเดือน online คือโปรแกรมที่ ช่วยคุณในการคิดเงินเดือน แบบอัตโนมัติ ลดการทำงานที่ซ้ำ ๆ เป็นการทำงานจากระบบ ซึ่งจะช่วยในการคำนวณ รายได้ของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจากการที่เป็นระบบ online จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม แค่ลงทะเบียนที่…

ระบบรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน ส่วนหนึ่งของการเติมโตของบริษัทคือ การเพิ่มพนักงานมารองรับการขยายตัวของบริษัท และเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องมีระบบการรับสมัครที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ HR ในการประกาศและรวบรวมข้อมูล ส่วนงานที่ต้องการรับพนักงาน ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานกันได้ราบรื่น เราสามารถสร้างระบบรับสมัครงานขึ้นมาใช้งานได้เองภายในระบบ โดยการทำงานเริ่มจาก บุคคลทั่วไป กรอกข้อมูล จนถึงการทำงานภายในของบริษัทเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้เครื่องมือของ Office 365 ที่หลายหน่วยงานใช้กันอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลดทุนเพิ่มเติมอะไรให้มากมาย ตัวอย่างระบบที่สร้างขึ้นสำหรับรับสมัครพนักงาน จาก Diagram ผู้สมัครจะเข้ามาที่ Link ของ Microsoft Form ที่จะสามารถกรอกข้อมูลการสมัคร ( สามารถเปิดได้จาก Mobile and PC ) ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ เอกสาร แล้วส่งต่อให้ HR พิจารณา รวมทั้งมาในรูปแบบของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่ได้ HR สามารถเลือก ที่จะส่งต่อข้อมูลแบบ Manual หรือ Auto ( ใช้ Power Automate ) ให้กับ…