เทียบ Power BI Pro Premium

เทียบ Power BI Pro Premium ก่อนจะเข้าสู่การคลายข้อสงสัย เทียบ Power BI Pro Premium เรามาทำความรู้จัก คำว่า รายงาน คือ สิ่งสำคัญในการช่วยบริหารธุรกิจ และเครื่องมือในการสร้างรายงานที่นิยมมาก ๆ คือ Power BI ในชุดของ Power BI ยังมี License แยกออกมาเป็น 3 แบบ คือ Power BI Desktop (Download free) Power BI Pro Power BI Premium per user Power BI Premium Power BI Embed ในบทความนี้ได้รวมข้อมูล ความแตกต่างและประเด็นต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้งาน License ให้เหมาะกับเรา…