HR – Knowledge Management

บทบาทของ HR ตอนนี้หลายที่ให้มาทำเรื่อง Knowledge Management ด้วย และ หัวข้อที่ HR ต้องการมากที่สุดคือ ระบบการเรียนรู้แบบ Online ซึ่งสื่อ ที่มีประสิทธิภาพมากตอนนี้ก็คือการทำ Clip Video แล้วตอนนี้ เราก็สามารถทำเนื้อหาไว้บน SharePoint ได้แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเอาไปขึ้นที่ Youtube ด้วยนะครับ ทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อหาให้อยู่ภายในหน่วยงานของเราได้อย่างมั่นใจ Microsoft Stream Main Feature ของ Microsoft Stream มีหลายอย่างที่น่าสนใจ และ สามารถนำมาประยุกค์ใช้ กับ เรื่องของ Knowledge ได้เป็นอย่างดี เช่น Upload Clip Comment Like Clip Search Group of clip และจากข้อมูลของ Stream เราสามารถเชื่อม Clip Video มาแสดงที่หน้า…

ระบบแจ้งปัญหาแบบง่ายๆด้วย Power Automate

ระบบซ่อมบำรุง การแจ้งปัญหาการทำงาน ขบวนการรับแจ้ง ขั้นตอนการแก้ไข การเก็บประวัติการซ่อมบำรุง เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของแต่ละบริษัท เพราะการแจ้งปัญหานั้น ยังเป็นการเขียนกระดาษ ไม่ได้มี com สำหรับให้พนักงานมาพิมพ์แจ้งปัญหา พอข้อมูลมาในรูปแบบกระดาษ สิ่งที่ตามมาอีก ก็อย่างเช่น ข้อมูลที่แจ้งไม่ครบถ้วน ลืมแจ้ง กระดาษที่แจ้งหาย ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง และ ส่งต่อให้ช่าง ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสรุปรายงาน ไม่สามารถคุม SLA เพราะขั้นตอนล่าช้าที่ การแจ้งข้อมูล ระหว่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ผู้บริหารไม่เห็นรายงานสรุปที่รวดเร็ว ปัญหาทั้งหมด สามารถแก้ได้โดยการเปลี่ยน ขั้นตอนการแจ้งให้เป็น Digital Solution ซึ่ง Fusion มี ระบบการรับแจ้งซ่อม ผ่านการทำงานบนมือถือ ของพนักงาน และระบบถูกออกแบบมาให้ สะดวกในการเรียกใช้งาน ผ่าน QR Code โดย Scan ผ่านกล้องที่มือถือ ก็สามารถเปิดแบบ Form มาได้ทันที ซึ่งหลังจากที่กรอกข้อมูล และ บันทึกภาพปัญหา…