Digital Disruption: ส่งผลอย่างไรกับธุรกิจ IT ?

โลกยุคปัจจุบัน คือ โลกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิตัล ประชากร Gen Y เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถ่ายทอดยีนส์ไปสู่ Gen Alpha ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป สมาร์ทโฟนกลายเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์ในปี 2019 เห็นได้ชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่ต่างปรับตัวตามโลกดิจิตัล เกือบทุกสีทุกค่ายผันตัวเป็น Cashless Society หรือ สังคมแบบไร้เงินสด ทุกอย่างใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสจากหน้าจอสมาร์ทโฟนเท่านั้น ก็เหมือนมีธนาคารอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องง้อตู้ ATM หรือ สาขาแบบเดิมๆ อีกต่อไป ในอุตสาหกรรม IT ก็เช่นเดียวกัน AI & Data analytics กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลจะใช้เทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning ที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้แง่มุมใหม่ๆ และได้รับประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังจะทำให้กลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้นตามไปด้วย ไม่เพียงเท่านั้น Data Scientist ที่เคยต้องทำงานร่วมกับ Software Developer…