เปรียบเทียบ Microsoft Office 365 (O365 / M365) license

เปรียบเทียบ Microsoft Office 365 (O365 / M365) license จากตารางข้อมูล สำหรับธุรกิจในไทย 4 รายการนี้เป็นแบบที่นิยมมากที่สุด โดยใน 1 บริษัท เราสามารถเลือก License ให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งของ User ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกันทั้งหมด สำหรับคุณสมบัติ License จะอธิบายแบบสั้น ๆ ได้แบบนี้ วิธีการเลือก ชุด License แนะนำ Power Platform ใน Microsoft 365 จุดสำคัญที่ต้องแนะนำ เพราะด้วย ชุด Power Platform เราสามารถสร้างระบบ Paperless รวมถึงการทำงานแบบ อัตโนมัติ ได้แบบง่ายๆ ชุดของ Power Platform นี้ ไม่ได้เป็นคำเรียกทั่วไป แต่เป็น Microsoft ที่เรียกชุดเครื่องมือของเค้าเอง โดยชุดนี้ประกอบไปด้วย Reference